Phinmely SỐ 1

Product code : Phinmely01
Components: Robusta (có màu nước nâu sánh, hương thơm đầy, vị đậm đà.)
Weight : 500g / bag
Price : 37.500 VND/ bag

Phinmely SỐ 1(Robusta)

Price : Liên hệ

Phinmely SỐ 2

Product code : Phinmely02
Components: Robusta và Arabica (Nước pha màu nâu cánh gián đậm, Mùi thơm nồng, Vị đắng nhẹ, hậu vị thanh, Ngon hơn khi uống với đá)
Weight : 500g / bag
Price : Liên hệ

Phinmely SỔ 3(Hạt Culi của 2 loại cà phê Arabica, Robusta.)

Product code : Phinmely03
Components: Nước pha màu nâu cánh gián nhạt. Mùi thơm bền,tự nhiên. Vị rất đặc biệt, thể chất đậm.
Weight : 500g / bag
Price : Liên hệ

Phinmely SỐ 2

Product code : Phinmely02
Components: Robusta và Arabica (Nước pha màu nâu cánh gián đậm, Mùi thơm nồng, Vị đắng nhẹ, hậu vị thanh, Ngon hơn khi uống với đá)
Weight : 500g / bag
Price : Liên hệ

MOKA : light , medium roasted

Product code : moka001
Components: Product Characteristics : mild taste , passionate aroma . Cappuccino , Espresso style ..
Weight : 500g / bag
Price : Liên hệ

MOKA : light , medium roasted

Price : Liên hệ